[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed er samarbejdspartner på den nye portal SikkerDigital.dk, som samler råd og vejledning om informationssikkerhed til myndigheder, virksomheder og borgere. Portalen skal fungere som en samlet indgang til den viden om informationssikkerhed, som en række myndigheder, herunder Center for Cybersikkerhed, stiller til rådighed.

”God cybersikkerhed bliver stadig vigtigere for et sikkert digitalt Danmark, og derfor er fagligt velfunderet viden om god, fundamental it-sikkerhed stadigt mere efterspurgt. Den fælles informationsportal er endnu et klart udtryk for at myndighederne samarbejder og står bag fælles budskaber, som kan højne niveauet for cybersikkerhed i Danmark. Derfor medvirker vi i Center for Cybersikkerhed med vores særlige viden, hvor den gør nytte, og vi ser frem til at bidrage med nye råd og vejledninger til en stadig mere indholdsrig portal til brug for alle i Danmark” siger Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.

Portalen er en del af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i samarbejde med en række myndigheder og organisationer.

Center for Cybersikkerhed bidrager med vejledninger om tekniske tiltag, som hovedsageligt er rettet mod myndigheder og virksomheder inden for de samfundskritiske sektorer, men også andre virksomheder og borgere vil kunne drage nytte af vores vejledninger, f.eks. om “it-sikkerhed på rejsen” og om gode password. For virksomheder og myndigheder vil man bl.a. finde Center for Cybersikkerheds vejledning om DMARC, der kan gøre det vanskeligere at misbruge et domænenavn i phishing-mails, og som derfor bør anvendes i langt højere grad end det er tilfældet i dag i Danmark.

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen står bag Sikkerdigital.dk i samarbejde med Center for Cybersikkerhed, Politiet, PET, Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd og Forbrugerrådet TÆNK. Materialet i den borgerettede lanceringsindsats er udarbejdet i samarbejde med de fællesoffentlige parter.