[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed har udgivet en trusselsvurdering for transportsektoren i Danmark. Trusselsvurderingen er rettet mod myndigheder og virksomheder i transportsektoren, der leverer land- og lufttransport af personer og gods i Danmark.

Der er en væsentlig trussel mod den danske transportsektor. Truslen kommer især fra cyberkriminalitet, hvor trusselsniveauet ifølge CFCS’s vurdering er MEGET HØJ. Truslen kan i værste fald påvirke driften og svække kundernes tillid.

Ved at stjæle informationer gennem cyberspionage kan fremmede stater komme i besiddelse af viden om nye teknologier til at styrke og udvikle egen transportsektor. Cyberspionage kan også give deres virksomheder fordele på det internationale marked.

Andre typer cybertrusler kan også ramme sektoren, herunder cyberaktivisme. Særligt luftfart har været udsat for cyberaktivisme rundt om i verden.

I takt med, at den teknologiske udvikling gør transportsektoren mere afhængig af digitale løsninger, opstår nye angrebsflader for hackere. Biler, fly og toge er i stigende grad forbundet til eller styret af it-systemer, hvilket hackere i værste fald kan udnytte til at påvirke tilgængeligheden af eller sikkerheden omkring land- og lufttransport.

Læs: Cybertruslen mod land- og lufttransport