[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Rapporten, som bygger på information og efterretninger fra Rigspolitiet og Forsvarets Efterretningstjeneste samt konkrete cyberangreb som CFCS har behandlet, vurderer, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod danske virksomheder og myndigheder er på det højst mulige niveau – nemlig niveauet ’meget høj’. Til gengæld vurderes truslen fra cyberterror at være lav.

Rapporten er det første produkt fra Trusselsvurderingsenheden, som blev etableret som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og er placeret under Center for Cybersikkerhed. Chefen for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen udtaler om trusselsvurderingen:

”Formålet med trusselsvurderingen er at skabe opmærksomhed omkring de cybertrusler, vi ved, der er mod Danmark, så vi dermed kan tilskynde virksomheder og myndigheder til at tage truslerne med i deres risikovurdering og efterfølgende tage deres forholdsregler. Det vil være et godt nytårsforsæt for ledelserne i virksomheder og myndigheder at gøre 2016 til året hvor cybersikkerhed kommer centralt på dagsordenen. Der er nemlig tale om et meget højt trusselsniveau. Center for Cybersikkerhed har opstillet en række anbefalinger til håndtering af cybertrusler, men det afgørende er, at virksomheder og myndigheder selv tager stilling til, hvilke tiltag, der er nødvendige for den enkelte organisation. Det vil være et godt udgangspunkt for cybersikkerhedsarbejdet i 2016.”

Om Trusselsvurderingsenheden
Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed blev etableret som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og har som mål at sætte myndigheder og virksomheder i særligt kritiske og samfundsvigtige sektorer bedre i stand til at imødegå cybertrusler så tidligt som muligt.

Trusselsvurderingsenheden vil publicere en række rapporter og vurderinger henover året, som dels har fokus på den generelle trussel, men også truslen mod udvalgte sektorer. Medarbejdere fra ministerier, der repræsenterer samfundsvigtige sektorer, vil blive indstationeret i Trusselsvurderingsenheden for at sikre et tæt samarbejde og dialog mellem den nye enhed og sektorerne.

”Ved at bringe dygtige medarbejdere med erfaringer fra de udvalgte områder ind i Trusselsvurderingsenheden, styrker vi vores arbejde med at imødegå trusler mod fx Danmarks finansielle infrastruktur eller opretholdelsen af forsyningen af el, naturgas og varme,” siger Thomas Lund-Sørensen.

Her kan du læse 'Cybertruslen mod Danmark'

For yderligere oplysninger kontakt Center for Cybersikkerheds pressevagt på telefon 20 16 05 93.