[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed deltog igen i år i NATO-øvelsen Cyber Coalition. Cyber Coalition er en årligt tilbagevendende øvelse, hvor samtlige NATO-allierede får mulighed for at teste deres beredskab og tekniske færdigheder under større cyberangreb.

I alt 27 NATO-lande deltog i Cyber Coalition 2016 samt blandt andre adskillige NATO-partnere og flere NATO-kommandostrukturer. NATO’s øvelse havde i år stort fokus på samarbejdet mellem øvelsesdeltagerne både på nationalt plan og på internationalt plan. Således var flere af de tekniske opgaver designet til kun at kunne løses, hvis deltagerlandene samarbejdede med hinanden.

Øvelsen Cyber Coalition er en mulighed for at øve anvendelsen af forskellige kommunikationsplatforme samt skabelsen af et fælles situationsbillede i NATO-alliancen, når flere større samtidige cyberhændelser finder sted.

Deltagernationerne blev gennem øvelsens tre dage trænet i at håndtere de mange komplekse tekniske udfordringer i forbindelse med cyberhændelser. Et par af hændelserne under øvelsen indebar blandt andet analyse af en mulig kompromittering af smart devices samt analyse og fjernelse af malware i simulerede industrielle kontrolsystemer.

Cyberangreb vokser både i antal og kompleksitet både i Danmark og i resten af verden, og ved at træne sammen med andre NATO-allierede, formår alliancen at sikre en parathed til sammen at imødegå disse mange og avancerede cybertrusler. Derved sikrer øvelsen, at både de enkelte deltagerlande optimerer deres cyberforsvar, men også at NATO’s samlede cyberforsvar bliver styrket.