[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Fra fredag den 25. til lørdag den 26. november afholdt Center for Cybersikkerhed en hackerkonkurrence i Skylab på DTU. Konkurrencen var et såkaldt ’CTF’ som står for ’Capture the flag’, hvor it-kyndige dyster om at løse it- og kryptografiopgaver af varierende sværhedsgrad.

I alt 27 studerende fordelt på seks hold brugte fredag og lørdag på at kæmpe om at få flest point i CTF’et, hvor opgaverne var delt op i forskellige kategorier lige fra ’Social Engineering’ til ’Exploitation’. Det overordnede formål med at afholde eventet var at øge kendskabet til Center for Cybersikkerheds opgaver, øge de studerende interesse for it-sikkerhed og samtidig fortælle de studerende om muligheder for både specialesamarbejde og fuldtidsjob i centeret.

”Vi ser en vedvarende trussel mod danske myndigheder og virksomheder, hvis viden og forskning forsøges kompromitteret eller stjålet. Det er en direkte trussel mod dansk sikkerhed, vækst og velfærd, og det er derfor, at Danmark har brug for flere skarpe specialister i it-sikkerhed. Når Center for Cybersikkerhed afholder et CTF for de studerende, så er det naturligvis, fordi vi håber på, at de derved får øget deres interesse samt udbygget deres kompetencer inden for it-sikkerhedsområdet. Det har både vi og andre myndigheder og virksomheder brug for i fremtiden,” siger Thomas Lund-Sørensen, chef i Center for Cybersikkerhed.

Center for Cybersikkerhed havde i samarbejde med DTU skrevet ud til studerende på datalogi, ligesom DTU-undervisere også har fortalt de studerende om eventet. Der var ikke et krav om, at de studerende havde prøvet kræfter med et CTF før, så for at hjælpe de studerende godt på vej afholdt Center for Cybersikkerhed som det første fredag eftermiddag tre korte, tekniske workshops, der skulle klæde deltagerne på til at løse de tekniske opgaver.

Selve konkurrencedelen varede et døgn fra fredag klokken 18 til lørdag klokken 18, og der var enkelte deltagere, der blev oppe hele natten for at få et forspring i konkurrencen. Klokken 18 lørdag aften blev de tre deltagere fra holdet ’TeamRUS’ kåret som vindere.