[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Nutidens børn og unge er som digitale indfødte mestre i at udnytte de mange muligheder, som de moderne teknologier har at byde på. Men selv om mulighederne er mange, er der fortsat mangel på råd og vejledning i forhold til, hvordan man bruger teknologierne på en sikker og forsvarlig måde i dagligdagen.

Derfor bakker Center for Cybersikkerhed op om et nyt initiativ kaldet CodeX, som netop skal styrke børnene i at være mere bevidste om, hvordan de færdes sikkert i den digitale verden.
 
”Det er for mig at se helt oplagt, at man allerede i folkeskolen gør en indsats for at grundlægge gode vaner for sikker brug af de digitale teknologier. CodeX-initiativet skal være med til at øge sikkerhedsbevidstheden blandt vores børn, der er nogle af de mest aktive brugere af teknologierne, men som måske ikke tænker så meget over de sikkerhedsmæssige udfordringer, der følger med,” udtaler chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.
 
Initiativet er målrettet børn i 5.-6. klasse, som bliver undervist med udgangspunkt i undervisningsmateriale, som er udarbejdet af projektet.

Materialet består blandt andet af e-læringsmateriale, onlinevideoer, plakater og klistermærker, som er udviklet i samarbejde med lærerfaglige og pædagogiske kompetencer samt repræsentanter for eleverne.
 
Fra sommeren 2015 og frem til efterårsferien bliver projektet afholdt som et pilotprojekt for ca. 300 udvalgte klasser. På baggrund af erfaringerne fra denne testperiode vil projektet efterfølgende blive justeret og udbudt over hele landet.
 
Projektet er en del af udmøntningen af Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, og har Digitaliseringsstyrelsen, IT-Branchen og Rådet for Digital Sikkerhed som hovedaktører. Center for Cybersikkerhed er sammen med Multihouse, ESL Foreningen og Forbrugerrådet Tænk, samarbejdspartnere på projektet.