[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

I slutningen af november blev det første møde i et nyt strategisk samarbejdsforum for cybersikkerhed afholdt. Formålet med det nye forum er at fremme, at information og viden om cybersikkerhed bliver formidlet på det øverste ledelsesniveau i de virksomheder, som har ansvar for samfundsvigtige funktioner i Danmark.

Danske virksomheder er truet af en omfattende og voksende spionage via internettet. Truslen kommer især fra statsstøttede aktører, som udfører spionage, men også såkaldte hacktivister udgør en trussel mod danske interesser. Den teknologiske udvikling gør samtidig, at truslen er i konstant forandring. Det stiller store krav til sikkerhedsforanstaltninger og beredskab.

Et estimat baseret på en analyse af engelske forhold viser, at danske virksomheders tab på grund af cybertrusler skønsmæssigt andrager 17,5 milliarder kroner om året. Viden om det aktuelle trusselsbillede og tiltag til beskyttelse mod cyberangreb bør derfor være kendt og behandlet på det øverste chefniveau i danske virksomheder – fuldt ud på linje med f.eks. væsentlige økonomiske eller juridiske forhold.

Det nye forum skal understøtte virksomhedernes indsats på cybersikkerhedsområdet og dermed bidrage til at styrke cybersikkerheden i samfundsvigtige funktioner i Danmark. Deltagerne i forummet er fra de øverste ledelseslag i it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren og transportsektoren.

Det er regeringen, der har besluttet at oprette Det Strategiske Samarbejdsforum. Formand for Det Strategiske Samarbejdsforum er chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen. Samarbejdsforummet mødes fremover 2-3 gange årligt samt ved særlige temadrøftelser efter behov.