[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Den årlige redegørelse fra GovCERT-tilsynet er netop blevet afgivet. Formålet med redegørelsen er at give offentligheden indsigt i tilsynets kontrol med GovCERT’s behandling af personoplysninger

Denne redegørelse vil være GovCERT-tilsynets sidste redegørelse.

Folketinget vedtog lov om Center for Cybersikkerhed 25. juni 2014. Loven indebærer, at tilsynsopgaven overgik til Tilsynet med Efterretningstjenesterne pr. 1. juli 2014, mens GovCERT-tilsynet nedlægges.

Derfor er den afsluttende redegørelse ikke baseret på et helt år, men dækker perioden 1. januar til 30. juni 2014.

  Læs redegørelsen