[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Forsvarsministeriet har sendt et udkast til lovforslag om Center for Cybersikkerhed i høring. Lovforslaget kommer i forlængelse af Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, hvoraf det fremgår, at Center for Cybersikkerhed vil blive reguleret ved særskilt lovgivning.

Lovforslaget vil derudover styrke centrets muligheder for at undersøge og forebygge cyberangreb. Samtidig skal lovforslaget sikre, at der også fremover er en entydig og restriktiv regulering af Center for Cybersikkerheds behandling af data.

 

Lovforslaget er sendt i høring med frist til den 4. marts 2014 og med henblik på fremsættelse for Folketinget i marts 2014.

 

Det samlede forslag til en ny lov om Center for Cybersikkerhed kan læses på Høringsportalen.
 

Læs mere om hovedpunkterne i lovforslaget.