Flere kriminelle hackergrupper har over foråret og sommeren 2020 fornyet deres værktøjer, samarbejdsrelationer og aktiviteter. Der er flere årsager til disse forandringer, herunder COVID-19-pandemien, pres fra myndigheder og it-sikkerhedsfirmaer og nye indtjeningsmuligheder.

Med nye værktøjer og angrebsmetoder står hackergrupperne stærkere end tidligere. Det stiller danske myndigheder og virksomheder over for nye, alvorlige trusler. Trusselsvurderingen har til formål at give beslutningstagere en nuanceret forståelse af truslen, så de kan tage de nødvendige forholdsregler.

  • Udgiver

    Center for Cyberssikkerhed

  • Udgivelsesdato

    1. december, 2020

Hent publikation