Denne trusselsvurdering beskriver truslen fra ransomware mod danske produktionsvirksomheder. Formålet med vurderingen er at oplyse produktionsvirksomheder om det meget høje trusselsniveau fra cyberkriminalitet. Vurderingen henvender sig til beslutningstagere i produktionsvirksomheder og kan indgå i virksomhedernes arbejde med risikoanalyser.

 

Produktionsvirksomheder er i trusselsvurderingen betegnet som virksomheder, der fremstiller fysiske produkter som bl.a. maskiner og medicin.

 

Truslen udspringer primært af de kriminelle aktørers kapacitet til og intention om at udføre målrettede ransomware-angreb mod europæiske produktionsvirksomheder, herunder virksomheder i Danmark. CFCS har kendskab til, at flere danske produktionsvirksomheder har været ramt af ransomware i 2023.

 

Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen fra cyberkriminalitet, herunder ransomware-angreb rettet mod danske produktionsvirksomheder, er MEGET HØJ.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    6. december, 2023

Hent publikation