Denne trusselsvurdering er erstattet af en ny udgave: Cybertruslen mod dansk forskning og universiteter

 

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer, at det er sandsynligt, at fremmede stater spionerer mod dansk forskning.

 

Staternes interesse i dansk forskning er både kommerciel og politisk. De fremmede stater kan også have interesse i forskningsinstitutionernes
infrastruktur med henblik på at ramme andre danske mål eller mål i udlandet. De har både evner og ressourcer til at udføre særligt avancerede og vedvarende cyberangreb. 

 

På områder, der har særlig politisk fokus, kan fremmede stater få indsigt i den forskning og rådgivning, som regering og Folketing baserer vigtige beslutninger på. På andre områder kan stater søge at opnå konkurrencemæssig og kommerciel fordel ved at kende til forskernes arbejde og danske forskningsresultater, før de offentliggøres.

 

Det kan få store konsekvenser for Danmark, hvis fremmede stater får uønsket adgang til intellektuel ejendom og forskningsresultater, som endnu ikke er offentliggjort. Det kan også skade danske universiteters ry og skabe problemer med fremtidig finansiering, rekruttering og mulighed for
samarbejde.

 

Dansk forskning er et relativt nemt mål for fremmede stater, bl.a. fordi forskningsinstitutionerne har tradition for stor åbenhed.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    30. november, 2016

Hent publikation