Denne trusselsvurdering er erstattet af en ny udgave: Cybertruslen mod dansk forskning og universiteter

 

En statslig aktør har stået bag kompromitteringer af e-mailkonti tilhørende medarbejdere ved specifikke danske universiteter. Lignende cyberangreb fandt sted i udlandet.

 

Angriberne har sandsynligvis været interesseret i en række bestemte fagområder.

 

Angrebet afspejler cybertruslen mod danske offentlige forskningsinstitutioner. CFCS vurderer, at truslen fra cyberspionage mod forskningsinstitutionerne er HØJ.

 

Tradition for stor åbenhed gør forskningsmiljøerne meget sårbare for cyberangreb.