(Denne trusselsvurdering er erstattet af en nyere udgave)

Trusselsvurderingen er lavet for at orientere søfartssektoren om karakteren og styrken af de forskellige cybertrusler, så sektoren får et grundlag at beskytte sig ud fra.

Truslen fra cyberspionage mod sektoren er MEGET HØJ. Truslen kommer særligt fra fremmede stater, der både kan have økonomisk og politisk interesse i at spionere mod virksomheder og myndigheder i søfartssektoren.

Truslen fra cyberkriminalitet mod søfartssektoren er ligeledes MEGET HØJ. Cyberkriminelle retter mange forskellige slags cyberangreb mod virksomheder og myndigheder i søfartssektoren. Udover at have økonomiske konsekvenser kan cyberkriminalitet i værste fald forstyrre driften i sektoren. De kriminelle hackeres metoder inkluderer ransomware, hack og læk, bedrageri samt kapacitetsudnyttelse såsom generering af kryptovaluta.

Vurderingen beskriver også de lavere trusler fra destruktive cyberangreb, cyberaktivisme og cyberterror.

Vurderingen er suppleret af en specifik vurdering af cybertruslen mod skibes operationelle systemer.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    2. januar, 2019

Hent publikation