Med op mod 70.000 skibe, der årligt sejler gennem de danske stræder, er danske farvande nogle af de mest trafikerede i verden. For at sikre en høj sejladssikkerhed gør skibene brug af en række tjenester, der tilsammen kaldes hjælpemidler til navigation. Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgiver nu en trusselsvurdering, som skal give danske myndigheder og operatører af hjælpemidler til navigation indsigt i de cybertrusler, som er rettet mod dem.

 

CFCS vurderer, at der er en HØJ trussel fra cyberangreb mod hjælpemidler til navigation i Danmark. Det vil sige, at det er sandsynligt, at det benyttede specialudstyr, som benyttes til at producere hjælpemidlerne samt myndighedernes underliggende it-infrastruktur, vil blive udsat for forsøg på cyberangreb inden for de næste to år.

 

Truslen kommer især fra kriminelle hackere med økonomisk motiv og fra hackere, som spionerer for fremmede stater.

 

De kriminelle hackere angriber virksomheder og myndigheder bredt, og dermed kan de også ramme de organisationer og it-systemer, som leverer hjælpemidler til navigation. Cyberkriminelle går dog generelt ikke målrettet efter de organisationer, der producerer og leverer hjælpemidler til navigation.

 

Der er en vedvarende trussel fra cyberspionage mod civile og militære myndigheder i Danmark. Truslen er også rettet mod de myndigheder, som leverer hjælpemidlerne til navigation, herunder Forsvaret og Søfartsstyrelsen. Stater kan for eksempel have interesse i viden om militære skibes sejladsmønstre og fragt af eksempelvis militært udstyr og forsyninger. I en konfliktsituation kan fremmede stater have interesse i at manipulere eller ødelægge systemerne for at forstyrre sejladsen i de danske farvande.

 

Leverandører af udstyr, der bruges som hjælpemidler til navigation, kan misbruges som trædesten i angreb mod hjælpemidlerne. Angreb kan eksempelvis ske ved at sende en inficeret softwareopdatering fra en it-leverandør ud til kunderne, en metode der blandt andet blev anvendt i det omfattende Solar Winds-angreb i 2020.

 

Trusselsvurderingen Cybertruslen mod hjælpemidler til navigation har til formål at give danske myndigheder og operatører af hjælpemidler til navigation indsigt i de cybertrusler, som er rettet mod dem. Vurderingen supplerer trusselvurderingen mod søfart og havne samt trusselsvurderingen mod skibes operationelle systemer.