Torsdag den 12. maj samledes Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed for første gang siden Ruslands invasion af Ukraine. Invasionen har medført store forandringer i det sikkerhedspolitiske landskab, og cybersikkerhed er også i det lys et centralt emne. I Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed kan Center for Cybersikkerhed (CFCS) give medlemmerne et dybere indblik i den sikkerhedsmæssige situation, som følge af at CFCS er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

 

CFCS' afdeling for cyberanalyse gav desuden deltagerne en opdatering på, hvordan CFCS aktuelt vurderer de forskellige former for cybertrusler mod Danmark.

 

Et andet emne, der er begyndt at fylde i bevidstheden hos mange organisationer, er det reviderede EU-direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS). CFCS følger forhandlingerne om direktivet i EU og kunne derfor også give deltagerne en status på processen og de aspekter, der er lagt op til i den kommende revidering.

 

For nylig udgav CFCS sammen med Digitaliseringsstyrelsen en opdateret vejledning om Cybersikkerhed i Leverandørforhold. Det er endnu et af de emner, der afføder mange spørgsmål, ikke mindst på baggrund af både øgede juridiske krav i forbindelse med outsourcing og cyberangreb gennem leverandører, supply-chain-angreb. Derfor gav CFCS også deltagerne et overblik over, hvad der var ændret i den nye vejledning i forhold til tidligere.

 

Strategisk samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren samt transport- og søfartssektoren.

 

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder CFCS, og forummets øvrige medlemmer kan bidrage med.