Torsdag samledes Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed til årets første møde, som denne gang blev holdt på Kastellet. Center for Cybersikkerhed (CFCS) indledte mødet med en orientering om den sidste tids arbejde med håndtering af Log4j sårbarheden, og hvad vi kan uddrage af erfaringerne. Blandt flere anbefalinger til håndtering af sårbarheden blev især løbende opdateringer og behovet for en politik på området understreget. Forummets medlemmer delte desuden deres erfaringer med at håndtere sårbarheden, hvad der gav anledning til god videndeling.

CFCS nævnte også den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024, som Regeringen lancerede i december 2021. Med cyber- og informationssikkerhedsstrategien er der blandt andet indført nye krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed for de statslige myndigheder, der har ansvar for samfundskritiske it-systemer. CFCS orienterede desuden om den liste over tiltag til et styrket cyberberedskab, som centeret udgav i starten af februar. Ved at implementere tiltagene kan organisationer reducere sårbarheden over for angreb og effekten af eventuelle succesfulde angreb betydeligt.

 

Strategisk samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren samt transport- og søfartssektoren.

 

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder CFCS, og forummets øvrige medlemmer kan bidrage med.