Center for Cybersikkerheds vejledning om prioriterede opkald på fastnettelefoni er nu klar i en opdateret udgave. Vejledningens formål er at give de myndigheder, som bestiller sikring af offentlige taletelefonitjenester i fastnet, herunder sikrede telefoner, den fornødne viden.

 

Vejledningen henvender sig primært til myndigheder og beredskabsaktører, der kan have behov for beredskabsprioritet på fastnettelefoni som led i løsningen af opgaver, der har samfundsvigtig karakter, hvor opgaver også skal kunne løses under ekstraordinære forhold. Derfor er formålet med sikringsordningen at sikre afviklingen af samfundsvigtig teletrafik.

 

Dertil skal vejledningen ses i sammenhæng med kapitel 2 om prioriteret adgang til fastnet i bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer med videre.

 

Sikringsordningen kan også ses i sammenhæng med ordningen for prioriteret adgang for kald i 4G mobilnettet. Det er disse ordninger, der tilsammen giver beredskabsaktørerne mulighed for prioriteret adgang til taletelefoni.

 

Prioriterede opkald

Prioriterede opkald på fastnet- eller mobiltelefoner betyder, at opkald fra visse linjer eller telefoner prioriteres, hvis telenettet er udsat for en ekstraordinær høj belastning. Det sikrer, at for eksempel brandvæsen, sygehuse og andre beredskabsaktører kan gennemføre opkald i en krisesituation.