Samarbejde, videndeling og fælles øvelser var blandt de emner, der blev drøftet på året fjerde og sidste møde i videndelingsnetværket for de decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS'er) d. 1. december. På dagsorden var således evaluering af samarbejdet de sidste tre år, hvor seks samfundskritiske sektorer (tele, energi, sundhed, finans, transport og søfart) har etableret decentrale enheder og udarbejdet sektorstrategier som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2018-21. Hensigten var at kvalificere det videre samarbejde i DCIS-forum.

 

De sidste tre års samarbejde i DCIS-forum har vist, at sektorerne på trods af indbyrdes forskelle står over for en række fælles problemstillinger. Fokus i drøftelsen var på de initiativer og opgaver, der har haft størst effekt. Det gælder bl.a. øget samarbejde og informationsdeling i og mellem sektorerne og arbejdet med risiko- og sårbarhedsvurderinger i sektorerne. Der blev også drøftet potentialer for det videre strategiarbejde, herunder samarbejde på tværs af sektorerne om uddannelse og beredskab samt flere fælles øvelser.

 

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS (DCIS-forum) blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Netværket drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov, og CFCS bidrager med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser. Digitaliseringsstyrelsen og PET deltager også i netværket.