Arbejdet med en ny national cyber- og informationsstrategi, målrettede ransomwareangreb og cybersikkerhed under hjemmearbejde var nogle af de centrale emner, da Center for Cybersikkerhed mødtes virtuelt med en bred kreds af virksomheder og samarbejdspartnere i Strategisk Samarbejdsforum torsdag den 8. oktober.

Forummet blev introduceret for kommissoriet for arbejdet med en ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi, herunder fokus på ledelsesforankring, robusthed og resiliens.

Målrettet ransomware og håndtering af denne var også på dagsordenen. De it-kriminelle bliver stadig dygtigere til at ramme virksomheder, hvor der er smuthuller i cybersikkerheden. Fokus var særligt på, hvordan man som virksomhed bedst muligt beskytter sig.

Cybersikkerhed og hjemmearbejde gav anledning til fortsat fokus på sikkerhedskultur og tekniske tiltag så som VPN og flerfaktor-autentifikation, der også bør stå helt centralt, når mange af os arbejder hjemmefra distancen. Det samme gælder løbende sikkerhedsopdateringer.

Endelig var mødet en mulighed for at give indblik i situationscenterets arbejde med at finde og stoppe skadelige domæner. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Politiet inden for de lovgivningsmæssige rammer, ligesom centeret løbende anmelder misbrug af domæner til hostingudbyderne.

 

Strategisk samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren og transport- og søfartssektoren.

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste og forummets øvrige medlemmer stiller til rådighed for gruppen.