Der var erfaringer og udfordringer i arbejdet med cyberberedskabsorganisering samt cyberøvelser og informationssikkerhed på dagsordenen, da de seks samfundskritiske sektorers cyberenheder og Center for Cybersikkerhed (CFCS) m.fl. mødtes virtuelt tirsdag den 15. december.

Mødet var en anledning til at evaluere den tværsektorielle cyberøvelse, som blev gennemført med stor succes den 19. november. Sektorerne drøftede øvelsens forløb og de overordnede konklusioner fra den, herunder læringspunkter og hvor der er behov for øget samarbejde. Sektorernes organisering og beredskab er vidt forskellige, men de kan stadig lære af hinanden, og på mødet blev der udvekslet erfaringer om deres arbejde med beredskabsplanlægning i forhold til cyber.

På mødet drøftede sektorerne og CFCS også, hvordan COVID-19 og det øgede distancearbejde har påvirket arbejdet med cybersikkerhed i sektorerne. Sektorernes arbejde har i 2020 været påvirket af COVID19-pandemien, og mange aktiviteter har været afholdt digitalt. Det har ført til både nye udfordringer og løsninger for cybersikkerheden, som sektorerne delte med hinanden på mødet.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Netværket drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov, og CFCS bidrager med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.