Dette er en arkiveret udgave af "Cybertruslen mod land- og lufttransporten" fra 2021. Den seneste version af Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering af cybertruslen mod transportsektoren findes her: Cybertruslen mod land- og lufttransporten

 

Der er en væsentlig trussel mod den danske transportsektor. Truslen kommer især fra cyberkriminalitet, hvor trusselsniveauet er MEGET HØJ. Truslen kan i værste fald påvirke driften og svække kundernes tillid.

 

Transportsektoren er også udsat for en MEGET HØJ trussel fra cyberspionage. Cyberspionage er særligt rettet mod organisationer inden for luftfart og havne. Truslen fra cyberspionage mod jernbanesektoren er fortsat HØJ.

 

Destruktive cyberangreb og cyberaktivisme udgør en LAV trussel mod sektoren, mens truslen fra cyberterror er INGEN.

 

I takt med at den teknologiske udvikling gør transportsektoren mere afhængig af digitale løsninger, opstår nye angrebsflader for hackere. Biler, fly og toge er i stigende grad forbundet til eller styret af it-systemer, hvilket hackere i værste fald kan udnytte til at påvirke tilgængeligheden af eller sikkerheden omkring land- og lufttransport.

 

Trusselsvurderingen er rettet til myndigheder og virksomheder i transportsektoren, der leverer land- og lufttransport af personer og gods i Danmark.

 

Trusselsvurderingen genudgives i august 2021 med et opdateret kapitel om cyberspionage. Trusselsniveauet for cyberspionage er hævet fra HØJ til MEGET HØJ. Der er derudover foretaget mindre redaktionelle ændringer i de øvrige kapitler.

 

Tidligere er trusselsvurderingen blevet opdateret i juni 2020 med ændringer i kapitlerne om cyberaktivisme og cyberterror som følge af ændrede trusselsniveauer i den årlige nationale trusselsvurdering ”Cybertruslen mod Danmark” udgivet i 2020. I lighed med den nationale vurdering er destruktive cyberangreb tilføjet et trusselsniveau.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. september, 2021

Hent publikation