Trusselsvurderingen er rettet til myndigheder og virksomheder i transportsektoren, der leverer land- og lufttransport af personer og gods i Danmark.

 

Der er en væsentlig trussel mod den danske transportsektor. Truslen kommer især fra cyberkriminalitet, hvor trusselsniveauet er MEGET HØJ. Truslen kan i værste fald påvirke driften og svække kundernes tillid.

 

Transportsektoren er også udsat for en HØJ trussel fra cyberspionage. Ved at stjæle informationer gennem cyberspionage kan fremmede stater komme i besiddelse af viden om nye teknologier til at styrke og udvikle egen transportsektor. Cyberspionage kan også give deres virksomheder fordele på det internationale marked.

 

Vurderingen beskriver også de lavere trusler fra destruktive cyberangreb, cyberaktivisme og cyberterror.

 

I takt med, at den teknologiske udvikling gør transportsektoren mere afhængig af digitale løsninger, opstår nye angrebsflader for hackere. Biler, fly og toge er i stigende grad forbundet til eller styret af it-systemer, hvilket hackere i værste fald kan udnytte til at påvirke tilgængeligheden af eller sikkerheden omkring land- og lufttransport.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. september, 2018

Hent publikation