Dette er en arkiveret udgave af "Cybertruslen mod dansk luftfart" fra 2021. Den seneste version af Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering af cybertruslen mod luftfarten findes her: Cybertruslen mod dansk luftfart

 

Trusselsvurderingen beskriver cybertruslen mod den danske luftfartssektor. Vurderingen analyserer dermed truslen mod danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

 

Dansk luftfart er udsat for en MEGET HØJ trussel fra cyberkriminalitet og cyberspionage. Destruktive cyberangreb og cyberaktivisme udgør en LAV trussel, mens truslen fra cyberterror er INGEN. Vurderingen tager udgangspunkt i analyser af eksempler på cyberangreb mod lufthavne, flyselskaber, underleverandører og myndigheder. Det sammenholdes med danske forhold og viden om trusselsaktørers kapacitet og intention.

 

Trusselsvurderingen beskriver det aktuelle trusselsbillede på kort sigt, som svarer til en varslingshorisont på op til to år. Da cybertruslen er dynamisk, kan trusselsbilledet på nogle områder ændre sig pludseligt, både generelt og specifikt for luftfartssektoren. Målgruppen for trusselsvurderingen er ledelsen og it-medarbejdere i danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

 

Trusselsvurderingen genudgives i august 2021 med et opdateret kapitel om cyberspionage. Trusselsniveauet for cyberspionage er hævet fra HØJ til MEGET HØJ. Der er derudover foretaget mindre redaktionelle ændringer i de øvrige kapitler.

 

Tidligere er trusselsvurderingen blevet opdateret i juni 2020 med ændringer i kapitlerne om cyberaktivisme og cyberterror som følge af ændrede trusselsniveauer i den årlige nationale trusselsvurdering ”Cybertruslen mod Danmark” udgivet i 2020. I lighed med den nationale vurdering er destruktive cyberangreb tilføjet et trusselsniveau.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. september, 2021

Hent publikation