(Denne trusselsvurdering er erstattet af en ny udgave: Cybertruslen mod dansk luftfart)

 

Trusselsvurderingen beskriver cybertruslen mod den danske luftfartssektor. Vurderingen analyserer dermed truslen mod danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

 

Vurderingen tager udgangspunkt i analyser af internationale eksempler på cyberangreb mod lufthavne, flyselskaber, underleverandører og myndigheder. Det sammenholdes med danske forhold og viden om trusselsaktørers kapacitet og intention.

 

Vurderingen er udarbejdet efter dialog med organisationer i luftfartssektoren. CFCS har fortsat begrænset viden om konkrete angreb mod den danske luftfartssektor. Trusselsvurderingen beskriver det aktuelle trusselsbillede på kort sigt, som svarer til en varslingshorisont på op til to år. Da cybertruslen er dynamisk, kan trusselsbilledet på nogle områder ændre sig pludseligt, både generelt og specifikt for luftfartssektoren.

 

Målgruppen for trusselsvurderingen er ledelsen og it-medarbejdere i danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    4. november, 2019

Hent publikation