(Denne trusselsvurdering er fra 2018 med en mindre opdatering i 2020. Den er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

 

Trusselsvurderingen redegør for de cybertrusler, der er rettet imod den danske finanssektor. Finanssektoren i Danmark er vigtig for samfundets funktion, stabilitet og økonomi. Hensigten er at orientere finanssektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig.

Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    31. august, 2018

Hent publikation