Dette er en arkiveret udgave af "Cybertruslen mod finanssektoren" fra 2020. Den seneste version af Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering af cybertruslen mod finanssektoren findes her: Cybertruslen mod finanssektoren

 

Trusselsvurderingen har til formål at orientere beslutningstagere i finanssektoren om karakteren og alvoren af de forskellige cybertrusler mod finanssektoren. Trusselsvurderingen skal bidrage til, at sektoren effektivt kan imødegå cybertruslerne.

 

Den danske finanssektor står over for en MEGET HØJ trussel fra cyberkriminalitet. Angreb fra cyberkriminelle kan være avancerede og få omfattende konsekvenser. Potentielt kan cyberkriminalitet forstyrre tilgængeligheden af den danske finanssektors ydelser. Det gælder for eksempel, hvis danske finansielle organisationer rammes af ransomware-angreb. Truslen fra digitale bankrøverier består, selvom der de seneste par år kun er set få offentligt kendte angreb. 

 

Truslen fra cyberspionage med både politiske og økonomiske motiver udført af statsstøttede hackere er HØJ. Udenlandske finansielle institutter er løbende udsat for forsøg på cyberspionage, og det er sandsynligt, at det samme sker i Danmark.

 

Vurderingen fastsætter for første gang et trusselsniveau for destruktive cyberangreb, som vurderes at være LAV. Truslen fra cyberaktivisme er ligeledes LAV, mens truslen fra cyberterrorisme vurderes til INGEN.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    17. december, 2020

Hent publikation