(Denne trusselsvurdering er fra 2016, men er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

"Den 17. august 2016 udsendte Cisco en såkaldt Event Response med betegnelsen ERP-56516. Udsendelsen var en reaktion på, at en gruppe som kalder sig ”The Shadow Brokers”, få dage før havde offentliggjort kode, som udnytter sårbarheder i Cisco firewalls. Der er endnu ikke rettelser
tilgængelig for alle sårbarheder.

Gruppen har også offentliggjort kode, som angiveligt kan benyttes til at angribe firewalls fra producenterne Fortigate, Topsec, WatchGuard og Juniper. Det er i skrivende stund ikke klart, hvorvidt produkter fra disse producenter er sårbare overfor den offentliggjorte kode."

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    18. august, 2016

Hent publikation