(Denne trusselsvurdering er fra 2014, men er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

"Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste har kendskab til, at danske myndigheder tidligere har været udsat for særligt avancerede hackerangreb - såkaldte APT-angreb (Advanced Persistent Threat). Endvidere har et antal danske virksomheder, herunder virksomheder af betydelig størrelse og betydning for Danmark, været udsat for tilsvarende angreb.

Center for Cybersikkerhed vurderer, at det er meget sandsynligt, at statsstøttede aktører står bag angrebene.

Center for Cybersikkerhed vurderer, at danske myndigheder, virksomheder og organisationer fortsat vil blive udsat for APT-angreb. Samtidig vurderer Center for Cybersikkerhed, at det er sandsynligt, at flere myndigheder, virksomheder og organisationer allerede er blevet kompromitteret via APT-angreb uden at vide det."

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    5. februar, 2014

Hent publikation