Center for Cybersikkerhed (CFCS) fører tilsyn med overholdelse af reglerne om sikkerhed og beredskab på teleområdet.

 

Som led heri planlægger CFCS hvert år tilsyn hos en række teleudbydere inden for udvalgte fokusområder.

 

I 2024 har CFCS udvalgt følgende fokusområder for de planlagte tilsynsaktiviteter:

 

·       Samarbejdsaftaler mellem udbydere

·       Logning og monitorering

·       Håndtering af sikkerhedshændelser

·       Krisestyringsforpligtelser

 

Tilsynet tager udgangspunkt i de forpligtelser, som væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og tjenester er underlagt i medfør af §§ 22, 24, 33 og 38 i bekendtgørelse nr. 259 af 22. februar 2021 om sikkerhed og beredskab i net og tjenester.

 

De planlagte tilsynsaktiviteter i 2024 retter sig især mod væsentlige erhvervsmæssige udbydere, som driver dele af net og tjenester for andre udbydere.

 

Udover de planlagte tilsyn forventer CFCS også at gennemføre flere ad hoc tilsyn efter behov samt en række øvrige tilsynsaktiviteter på teleområdet.