Center for Cybersikkerhed har udstedt en opdateret bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende sikkerhed i net og tjenester.

 

Med den opdaterede bekendtgørelse forlænges den såkaldte stand-still periode i bekendtgørelsens § 5, stk. 2, 2. pkt. fra 10 til 25 dage.

 

Center for Cybersikkerhed kan som hidtil med hjemmel i § 5, stk. 1 i bekendtgørelsen påbyde en væsentlig erhvervsmæssig udbyder at sende det endelige udkast til en aftale vedrørende kritiske netkomponenter, systemer og værktøjer, herunder varetagelse af driften heraf, til Center for Cybersikkerhed forud for indgåelse af den endelige aftale.

 

Den endelige aftale vil herefter først kunne indgås, når udbyderen har modtaget en tilbagemelding fra Center for Cybersikkerhed. Tilbagemeldingen vil blive givet hurtigst muligt og senest 25 arbejdsdage fra Center for Cybersikkerheds modtagelse af aftaleudkastet.

 

Opdateringen indebærer altså, at Center for Cybersikkerhed nu har op til 25 arbejdsdage til at give en tilbagemelding til udbyderen, hvor fristen før var 10 arbejdsdage.

 

Den opdaterede bekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2024 og kan læses her.