Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed samledes fredag den 26.maj 2023 til et møde med fokus på spionagetruslen. Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) er værter for forummet, som er etableret med det formål at understøtte de deltagende virksomheder og organisationers indsatser på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden, som kan stilles til rådighed.

På mødet blev  CFCS’ årlige trusselsvurdering Cybertruslen mod Danmark 2023 gennemgået, herunder det aktuelle trusselsbillede med særligt fokus på truslen fra cyberspionage, og de forhold organisationer skal være ekstra opmærksomme på. Politiets Efterretningstjeneste præsenterede forummet for deres årlige  vurdering af truslen fra fremmede efterretningstjenesters aktiviteter mod Danmark, Færøerne og Grønland.

Deltagerne fik også en indføring i Large Language Skills Models som for eksempel ChatGPT med henblik på en drøftelse af af overvejelser ved brugen af kunstig intelligens, samt hvordan mulige risici ved brug af teknologien kan begrænses.

Undervejs blev der også tid til en orientering om status på NIS2 og nye vejledninger fra CFCS. De nye publikationer indeholder blandt andet konkrete anbefalinger til virksomheder om cybersikkerhed i overvågningsudstyr, og hvordan organisationer kan reducere risikoen for ransomware-angreb. 

Strategisk samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren samt transport- og søfartssektoren.

Forummet blev etableret i 2014, da den daværende regeringen besluttede, at der skulle oprettes et forum med fokus på styrkelse af sikkerheden i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængig af, som kan adressere cybersikkerhed på et strategisk niveauog sikre vidensdeling og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder CFCS kan bidrage med.