For at hjælpe offentlige og private organisationer præsenterer Center for Cybersikkerhed i en ny vejledning en samling konkrete anbefalinger til indkøb, opsætning, drift og bortskaffelse af overvågningsudstyr.

 

Målgruppen er primært de medarbejdere, der har ansvaret for at styre organisationens indkøb og drift af overvågningsudstyret. Dele af vejledningen henvender sig til ledelsen, der skal træffe de strategiske beslutninger om overvågningsudstyr.

 

Overvågningsudstyr er meget anvendt både i den offentlige og private sektor. Men i udstyr, der tilkobles netværksinfrastrukturen, kan der ligge en del sårbarheder, der kan udnyttes af en trusselsaktør.

 

Overvågningsudstyr, som er tilkoblet internettet, giver ligeledes en sårbarhed for kompromittering af andre systemer. Overvågningsudstyr kan eksempelvis anvendes af en hacker som indgang til organisationens netværk.

 

Anbefalingerne i vejledningen dækker blandt andet over sikkerheden i forbindelse med valg af leverandør og god praksis for at holde udstyret opdateret og adskilt fra sensitive netværk.