Center for Cybersikkerhed (CFCS) fører tilsyn med overholdelse af reglerne om sikkerhed og beredskab på teleområdet. 

 

Som led heri planlægger CFCS hvert år tilsyn hos en række teleudbydere inden for udvalgte fokusområder.

 

I 2023 har CFCS udvalgt følgende fokusområder for de planlagte tilsynsaktiviteter:

 

•     Logning og monitorering

•     Håndtering af sikkerhedshændelser

 

Tilsynet tager udgangspunkt i de forpligtelser, som væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og tjenester er underlagt i medfør af §§ 13 og 16 i bekendtgørelse nr. 259 af 22. februar 2021 om sikkerhed og beredskab i net og tjenester.

 

De planlagte tilsynsaktiviteter i 2023 retter sig mod væsentlige erhvervsmæssige udbydere, som ejer regionale fiber acces netværk.

 

Ud over de planlagte tilsyn forventer CFCS også at gennemføre flere ad hoc tilsyn efter behov samt en række øvrige tilsynsaktiviteter på teleområdet.