Center for Cybersikkerhed er klar med vurderingen af cybertruslen mod Danmark for 2023. Europa og verden står i en ny sikkerhedspolitisk situation som resultat af Ruslands invasion af Ukraine. Krigen ser ud til at blive langvarig og vil være central for udviklingen i forholdet mellem Rusland og Vesten og dermed også Danmark.

Alligevel forbliver de fleste af trusselsniveauerne i dette års vurdering på samme niveau som sidste år. Det betyder ikke nødvendigvis, at truslen er uændret, men at den samlede vurdering af sandsynligheden for angreb er på det samme overordnede niveau som sidste år.

Trusselsvurderingen er opdelt i forskellige formålskategorier – cyberspionage, cyberkriminalitet, cyberaktivisme, destruktive cyberangreb og cyberterror. Denne inddeling har fokus på at fastslå, hvorfor et givent angreb bliver udført. Ofte medfører det en forståelse af, hvilken type aktør der står bag. CFCS vurderer eksempelvis, at den bølge af overbelastningsangreb, der har ramt både danske og europæiske mål i løbet af det seneste år, er begået af aktiviske hackergrupper, der udtrykker deres politiske sympatier. Særligt de pro-russiske hackere har været aktive i 2022 og starten af 2023. 

Den nuværende sikkerhedspolitiske situation har medført en øget interesse for at klarlægge, hvorvidt et cyberangreb er begået af kriminelle grupper eller om en fremmed stat står bag.

Det er dog sjældent enkelt at fastslå formålet med et cyberangreb, og ofte kan der i et angreb være aspekter af flere formål. Kriminelle kan have politiske dagsordener, der påvirker deres måludpegning, eller de kan have løse kontakter til stater, der peger dem i en retning. På samme måde kan aktivistiske hackere benytte deres tekniske færdigheder til økonomisk vinding.

Trusselsvurderingen har til formål at informere beslutningstagere i danske myndigheder og virksomheder om cybertruslen mod Danmark. Vurderingen kan blandt andet indgå som en del af grundlaget for myndigheders og virksomheders risikovurderinger på cybersikkerhedsområdet.

Center for Cybersikkerhed præsenterer vurderingens hovedpointer på et åbent webinar, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål, torsdag den 1. juni kl. 14.00-14.45. Tilmelding til webinaret sker via: https://video.cfcs.dk/cybertruslen-mod-danmark-2023/37c5cedeb8ea12c47baa

Overordnet vurdering

CFCS vurderer, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet fortsat er MEGET HØJ. Truslen fra cyberaktivisme er nu HØJ, hvilket hænger direkte sammen med krigen i Ukraine og de mange pro-russiske hackere, der ønsker at vise deres støtte til Rusland med blandt andet overbelastningsangreb. Truslen fra destruktive cyberangreb er LAV, mens truslen fra cyberterror fortsat er INGEN.