Med 120 deltagere fordelt på 18 ministerområder og 35 myndigheder var der godt fyldt op i lokalet på Crowne Plaza i Ørestad, da Center for Cybersikkerhed i samarbejde med Rigspolitiet tirsdag den 13. juni holdt beredskabsøvelse på cyberområdet.

Øvelsen samlede for første gang både ministerområdernes nye operative kapaciteter på cyberområdet i de Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenheder (DCIS) og den nationale krisestyringsstruktur i NOST’en (National Operativ Stab) og var dermed også den hidtil største øvelse af Danmarks myndighedsfælles cyberforsvar.

Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Flarup, skød øvelsen i gang med en perspektivering af de trusler, Danmark står over for, på cyberområdet:

”Danmark står over for en alvorlig og vedvarende cybertrussel. Danske myndigheder og virksomheder bliver udsat for flere og mere avancerede cyberangreb, som kan få alvorlige konsekvenser for samfundet. Trusselsaktørerne i cyberspace tager ikke hensyn til ministerområdernes konstruktioner, og vi er alle kædet sammen gennem komplekse afhængigheder. Samfundsmæssig robusthed og resiliens inden for cybersikkerhed er essentielt, og det kræver ikke mindst et godt beredskab og en stærk øvelseskultur”, sagde Thomas Flarup i sin åbningstale.

Med afsæt i et fiktivt hændelsesforløb om et alvorligt cyberangreb på nationalt niveau, afprøvede øvelsen en ny national cyber-beredskabsplan for koordination af store cyberhændelser. Deltagerne fik mulighed for at øve beredskabssamarbejdet med fokus på rollefordeling, ansvarsområder og opgaver samt håndtering af information.

Fordelt over 5 timer var der skarp koncentration, som til tider udviklede sig i takt med at de forskellige deltagere befandt sig i den spidse ende af scenariet. Alt i alt var der god stemning og enighed om, at beredskabsøvelsen ikke bare gav et godt og nødvendigt indblik i både interne og tværgående beredskabsprocesser, men også et vigtigt element i forhold til at styrke samarbejdet og tilliden mellem ministerområder, myndigheder, den nationale krisestyringsorganisation og deltagerne personligt.

Øvelsen bliver nu evalueret, og konklusionerne vil indgå i det videre arbejde med den endelige version af den nationale cyber-beredskabsplan.