EU er på vej med nye regler, der skal sikre et højt niveau af cybersikkerhed på tværs af medlemslandene. NIS2 direktivet omfatter flere sektorer, flere virksomheder (50+ medarbejdere) og stiller flere krav om minimums cybersikkerhedsforanstaltninger. Torsdag den 23. juni kl. 13-14 kan du høre mere om alt det nye i NIS2 til webinar med Center for Cybersikkerhed.

 

Direktivet for cybersikkerheden i net- og informationssystemer (NIS) danner rammen for, hvordan vi beskytter netværk- og informationssystemer i de samfundskritiske sektorer i EU. Siden direktivet blev implementeret i Danmark i 2018, er både cybertruslen og digitaliseringen øget, og medlemsstaterne står over for mange fælles grænseoverskridende udfordringer i forhold til cybersikkerhed.

 

For at kunne imødegå den stigende trussel og sikre et højt fælles sikkerhedsniveau på tværs af medlemslandene, har EU-kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i maj 2022 indgået politisk aftale om et nyt, revideret direktiv - NIS2. Direktivet får betydning for, hvordan vi skal arbejde med cybersikkerhed i Danmark. Blandt andet omfatter det nye direktiv flere sektorer end før, virksomheder i disse sektorer med mere end 50 medarbejdere omfattes automatisk, og der stilles flere krav om minimums cybersikkerhedsforanstaltninger og rapportering af sikkerhedshændelser.

 

Torsdag den 23. juni kl. 13 – 14 inviterer Center for Cybersikkerhed til webinar om alt det nye i NIS2. Alle interesserede er velkomne, og der vil være god tid til spørgsmål.

 

Tilmelding til webinaret sker via følgende link: https://12dkjs.videomarketingplatform.co/hvad-er-nyt-i-nis2/9da184c3ba00a3584d2c

 

Webinaret hostes af TwentyThree.