Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan cyber- og informationssikkerheden styrkes i Danmark. Samtidig bidrager rådet til videndeling og udvikling af relevante kompetencer på området. Rådsmedlemmerne sidder i Cybersikkerhedsrådet to år ad gangen, og ved årskiftet blev det nye råd nedsat, som gennem de næste to år skal fortsætte dette vigtige arbejde.

Fredag d. 4. februar 2022 samledes det nye råd for første gang. På det første møde drøftede medlemmerne implementeringen af regeringens nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024, som skal styrke indsatsen mod cyberkriminalitet og andre digitale trusler. Derefter blev rådet præsenteret for sikkerheden i den kommende Digital Post-app.

På mødet blev medlemmerne desuden præsenteret for rammerne for arbejdet i 2022-2023 og for den private formand, der indtræder i formandskabet sammen med de to offentlige formænd.

Per Olsen, Business Security Officer i Telenor, er privat formand for Cybersikkerhedsrådet 2022-2023, og sammen med de to offentlige formænd, Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen og Mark Fiedel, fungerende chef i Center for Cybersikkerhed, og de øvrige rådsmedlemmer skal han drive arbejdet i rådet fremad i de kommende to år. Per Olsen udtaler:

I sidste periode har Cybersikkerhedsrådet leveret vigtige bidrag til blandt andet udviklingen af smittestop-appen og den nye strategi for cyber- og informationssikkerhed. Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde med de øvrige rådsmedlemmer, så vi med en fælles indsats på tværs af den offentlige- og private sektor kan styrke indsatsen mod cyberkriminalitet og digitale trusler.” 

Formandskabet benyttede desuden lejligheden til at takke den afgående formand for privat sektor, koncerndirektør Bjarke Alling, for en fagligt stærk indsats som repræsentant for Cybersikkerhedsrådet i den foregående periode. Bjarke Alling fortsætter i rådet som almindeligt medlem.

Medlemmer af Cybersikkerhedsrådet

Formand: Mark Fiedel, fungerende chef for Center for Cybersikkerhed
Formand: Tanja Franck, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
Formand: Per Olsen, Business Security Officer i Telenor
Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
Morten Duus, afdelingschef, Justitsministeriet
Klaus Larsen, it-direktør, Region Nordjylland
Stig Lundbech, direktør, Københavns Kommune
Jesper R. Jespersen, it-sikkerhedschef, Aura Energi
Line Munkholm Haukrogh, EVP, Chief Strategy Officer, Danske Bank
Lone Juul Dransfeldt Christensen, Security Architect, Bang & Olufsen
Niklas Høegh-Guldberg, CSO/CISO, Nuuday
Bjarke Alling, koncerndirektør, Liga ApS
Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
Christian D. Jensen, lektor, DTU Henrik Larsen, chef, DKCERT
Christian Wernberg-Tougaard, Head of Cyber (Strategy, Compliance & Risk), KPMG
Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
Thomas Kristmar, Director, PWC
Jens Myrup Pedersen, Professor i cybersikkerhed, Aalborg Universitet

 

Om Cybersikkerhedsrådet

Som led i den politiske aftale om lovforslag for Center for Cybersikkerhed besluttede parterne bag forsvarsforliget i 2019, at der skulle nedsættes et offentlig-privat Cybersikkerhedsråd. Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 har regeringen og forsvarsforligskredsen besluttet at videreføre Cybersikkerhedsrådet.

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd har til formål at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden om, og forståelse for, de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Cybersikkerhedsrådet vil fokusere på det strategiske niveau og konkret have følgende arbejdsområder:

- Strategiske bidrag til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi Bidrag til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter f.eks. gennem relevante netværk og konferencer

- Strategisk bidrag til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning Bidrag til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober