Hver dag er danske myndigheder og virksomheder mål for cyberangreb i større eller mindre skala. Derfor er cyber- og informationssikkerhed i dag et område, som alle organisationer – og deres rådgivere - er nødt til at forholde sig til.

 

Center for Cybersikkerhed (CFCS) udbyder nu et kursus målrettet jurister, advokater mv., som yder intern eller ekstern juridisk rådgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Underviserne er erfarne jurister fra CFCS, og deltagerne får en bred indsigt i CFCS’ arbejdsområder og det juridiske grundlag for CFCS’ myndighedsudøvelse, som er væsentligt i forbindelse med juridisk rådgivning om sikring mod og håndtering af cybersikkerhedshændelser.

 

Kurset kommer blandt andet omkring:

 

  • Introduktion til cybertruslen mod Danmark. 
  • Introduktion til CFCS’ opgaver som cybersikkerhedsmyndighed.
  • Indsigt i de regulatoriske rammer for CFCS (lov om Center for Cybersikkerhed).
  • Viden om tilslutning til CFCS’ netsikkerhedstjeneste, herunder de juridiske rammer for indgåelsen af tilslutningsaftaler (tilslutningsbekendtgørelsen).
  • Rammerne for CFCS’ mulighed for at foretage indgreb omfattet af grundlovens § 72.
  • CFCS’ behandling af data, herunder ift. de persondataretlige aspekter for den tilsluttede myndighed eller virksomhed.
  • De retlige rammer for øvrige former for bistand fra CFCS.
  • Aktindsigt i sager om cybersikkerhedshændelser.
  • NIS I (direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau).
  • Status på de igangværende forhandlinger om NIS II.

 

Tilmelding

Kurset afholdes torsdag den 16. juni 2022 fra kl. 14.00-17.00 på Kastellet 30, 2100 København Ø.

 

Grundet stor interesse er kurset nu lukket for tilmeldinger. 

 

Kurset er pointgivende for advokater og advokatfuldmægtige jf. Advokatsamfundets regler på området. Der udstedes kursusbevis ved deltagelse.