I 2020 indgik Grønlands Naalakkersuisut og Danmarks regering en erklæring om at styrke samarbejdet om cyber- og informationssikkerhed mellem grønlandske og danske myndigheder med henblik på at øge det grønlandske samfunds robusthed over for cybertrusler. Nu er Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Digitaliseringsstyrelsen, som er ressortmyndighed for cyber- og informationssikkerhed i Grønland, blevet enige om en aftale, der beskriver, hvordan og på hvilke områder samarbejdet vil foregå.

I de seneste par år har Grønland oplevet en stigning i cyberangreb imod både offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er tydeligt, at det trusselbillede som tegner sig internationalt, også gælder for Grønland. Derfor er det vigtigt, at Grønland kan trække på højt kvalificeret rådgivning og samtidig har et fokus på opbygning af kompetencer i Grønland indenfor cyber- og informationssikkerhed. Det sikres bl.a. i vores samarbejdsaftale med Center for Cybersikkerhed”, udtaler formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede.

Fremmede stater og kriminelle hackere udgør en vedvarende cybertrussel mod Grønland. I 2022 har vi set flere cyberangreb, der har påvirket samfundsvigtige funktioner i Grønland, blandt andet i form af nedetid i borgervendte tjenester i centraladministrationen og i sundhedsvæsenet. Hændelserne afspejler cybertruslens alvor. Som et led i at styrke samarbejdet om cyber- og informationssikkerhed, er det derfor et vigtigt skridt, at vi nu har en helt konkret aftale om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til at sikre fremdrift og robusthed i det grønlandske cyberforsvar”, siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Flarup.

CFCS og Digitaliseringsstyrelsen vil mødes løbende for at udveksle viden og erfaringer. Som en del af aftalen vil myndighederne blandt andet samarbejde om at styrke kompetenceudvikling inden for cyber- og informationssikkerhed i Grønland, hvor CFCS kan bistå med uddannelse og træning til ansatte i Digitaliseringsstyrelsen. Derudover vil CFCS styrke den generelle rådgivningsindsats rettet mod Grønland, herunder rådgivning og vejledning til Digitaliseringsstyrelsen om cyber- og informationssikkerhed.

Beskyttelse af kritisk infrastruktur er også et emne, hvor de to lande kan drage stor fordel af et tættere samarbejde. Det handler om at skabe et fælles overblik over den kritiske infrastruktur i Grønland og særligt at sikre beskyttelse af de dele af infrastrukturen, der er kritisk for begge lande og rigsfællesskabet som helhed. Samarbejdet kan understøtte udpegning af relevante myndigheder og virksomheder i Grønland, som med fordel kan tilsluttes CFCS’ sensornetværk. Tilslutning til sensornetværket giver CFCS bedre mulighed for at bistå organisationerne ved cyberangreb.

Cybertruslen er vedvarende og alvorlig, og derfor handler en del af samarbejdet også om en indsats for at udbrede kendskabet til cybertruslen i Grønland. Her vil CFCS løbende afholde briefinger om truslen for relevante myndigheder i Grønland og udarbejde trusselsvurderinger om cybertruslen mod Grønland og rigsfællesskabet.