I forbindelse med Forsvarsforliget blev der afsat en pulje på 10 mio.kr. til at støtte uddannelse og forskning i cybersikkerhed. Puljen blev udmøntet af Center for Cybersikkerhed (CFCS) og har i 2019-2020 støttet 16 projekter, som alle havde til formål at løfte det generelle kompetenceniveau inden for cybersikkerhed. Puljen har bidraget til nye samarbejder, som kan gavne forskning og uddannelse i cybersikkerhed i lang tid fremover.

Når vi støtter uddannelse og forskning i cybersikkerhed, er det en investering i en mere sikker fremtid for Danmark. Jeg er meget tilfreds med, at vi med midlerne fra Forsvarsforliget har støttet nogle gode aktiviteter, som formidler cybersikkerhed for børn, unge og voksne og samtidig givet samarbejdet på uddannelses- og forskningsområdet et ekstra rygstød”, siger Forsvarsminister Trine Bramsen.  

I samarbejde med en række danske universiteter og erhvervsakademier er der gennemført flere projekter med fokus på uddannelse og læring for både studerende og professionelle på sikkerhedsområdet:

 • Afholdelse af sommerskoler i cybersikkerhed både i 2019 og 2020. Sommerskolerne blev begge år fulgt op af en forkortet version, Cyberdays, i oktober.
 • Udvikling af en række e-læringsmoduler, som er til rådighed for alle. Modulerne kan findes via en fælles indgang hos Danish Hub for Cybersecurity.
 • Udvikling af en platform til netværksanalyse, der gennem spil-baseret læring træner både studerende og professionelle i at håndtere cyberangreb. Platformen vil blive videreudviklet i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Puljen har desuden støttet en række projekter rettet mod børns og unges digitale sikkerhed. Der er givet midler til følgende projekter:

 • Foreningen Coding Pirates’ nye platform erducybersikker.dk, som med robothunden Pixel, spil og viden kan komme foreningens egne medlemmer og alle andre danske børn til gode.
 • Future Classroom Lab’s Hackerspillet.dk, som gennem spil skal lære de unge om cybersikkerhed. Spillet findes både fysisk og online
 • Frederiksberg Biblioteks undervisningsmodul ”Digital Selvforsvar”, som indgår i deres samlede undervisningspakke ”Digital Ung” til de ældste folkeskoleelever.
 • Sex og Samfunds kampagne ”Er du sikker på nettet”, som med youtube videoer, tests og Sexpanelet er rettet mod den unge målgruppe.
 • Københavns Professionshøjskole har gennem aktionslæring udviklet fem forløb, som kan lære landets FGU-elever om digital dømmekraft og cybersikkerhed.
 • Hackere.dk har fået midler til en hackerbus, der skal køre ud til skoler og arrangementer, hvor de blandt andet viser live-hacking og taler om, hvordan man kan sikre for eksempel sin telefon og sine profiler. Tanken er, at det er unge, der viser/lærer andre unge om cybersikkerhed.

Et af puljens formål har været at støtte forskningsaktiviteter. Her er der givet midler til følgende projekter:

 • En analyse af status for cybersikkerheden i Danmark gennemført af ITU og SDU (https://ascd.dk/)
 • Et projekt om privatliv og sikkerhed ved digitale assistenter af AAU og DTU (https://vbn.aau.dk/da/projects/caught-in-the-web )
 • Analyse, design og udvikling af en IoT honeypot af AAU og AI
 • Oprettelse af arbejdsgruppe om AI og ML hos ITU (https://www.cisat.dk/wg-aai/ )
 • Studium af anvendelse af trådløs kommunikation i IoT systemer (LoRaWAN, NB-IoT) af AU og DTU

Fælles for de forskningsrelaterede projekter gælder, at puljen har haft fokus på at støtte opstart af nye områder, som vil danne basis for nye forskningsprojekter i fremtiden.

Med puljen har CFCS yderligere støttet rapporten ”Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark” fra 2019 samt et pilotprojekt om regulering inden for cybersikkerhed.