SolarWinds-cyberangrebet var naturligt i fokus, da Strategisk Samarbejdsforum mødtes virtuelt tirsdag den 2. februar 2021 til årets første møde. Ud over drøftelse af det vi ved om angrebet, koncentrerede forummet sig om, hvad vi kan lære af det, herunder et klart behov for forsat at patche og logge sine systemer (læs vejledning om logning via linket nederst på siden).

Et andet dagsordenpunkt var beskyttelse af den digitale understøttelse af kritisk infrastruktur, der også er i fokus i den kommende reviderede nationale cyber- og informationsstrategi og i Europakommissionens forslag til et revideret NIS-direktiv (net- og informationssikkerhedsdirektiv) blev vendt. Bl.a. krav til ledelser og bestyrelser stod centralt i drøftelsen, der havde fokus på medlemmernes input til arbejdet.

Mødet blev også en mulighed for – med udgangspunkt i en konkret case – at dele erfaringer om, hvordan virksomheder kan arbejde systematisk med cybertrusselsscenarier.

 

Strategisk samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren og transport- og søfartssektoren.

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste og forummets øvrige medlemmer stiller til rådighed for gruppen.