Den 4. maj 2021 satte Center for Cybersikkerhed (CFCS) og medlemmerne af Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed sig igen bag skærmen for at holde årets andet møde. Mødet blev indledt med en status på det store angreb mod Microsoft Exchange-servere, der ramte tidligere på året, og som CFCS fortsat har fokus på.

 

I forlængelse heraf drøftede forummet bl.a. tekniske sikkerhedsforanstaltninger, herunder logning, sikker DNS og Center for Cybersikkerheds sensornetværk.

 

Mødet bød også på en generel drøftelse af cybertruslerne mod Danmark, herunder af de forskellige typer af trusler og hvordan vi kan beskytte os mod dem.

 

Strategisk samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren og transport- og søfartssektoren.

 

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som CFCS, Forsvarets Efterretningstjeneste og forummets øvrige medlemmer kan bidrage med.