Det er godt halvandet år siden, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) sidst kunne invitere medlemmerne af Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed til et fysisk møde. Dagen blev indledt med en orientering om de politiske beslutninger, der sætter rammerne for arbejdet med cybersikkerhed de næste år. Bl.a. aftalen om udmøntning af 500 mio. kroner fra forsvarsforliget til at styrke dansk cyberforsvar blev drøftet (Se mere om aftalen på Forsvarsministeriets hjemmeside). Herunder fortalte CFCS om de initiativer, beslutningen allerede har sat i gang. Også den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed blev vendt med fokus på, hvordan strategien kan være med til at sikre cybersikkerheden endnu bredere i samfundet.

Orienteringen blev efterfuldt af en præsentation af CFCS’ arbejde med at afdække SolarWinds-angrebet, og hvad vi kan lære af det. Blandt andet fremhævede CFCS, at overblik over netværk og leverandører er vigtigt, og at mangelfuld logning fortsat er en af de største udfordringer, når hackerne er på spil. Mødet bød også på en gennemgang af CFCS’ arbejde med nationale anbefalinger, der blandt andet også understreger værdien af logning og behovet for en politik herfor.

Medlemmerne af forummet fik udleveret CFCS’ seneste trusselsvurderinger: Truslen fra cyberspionage mod dansk forskning og universiteter, der informerer om cybertrusler rettet mod danske universiteter og forskningsinstitutioner, og som bl.a. kan bruges i institutionernes videre arbejde med risikovurderinger. Cybertruslen mod land- og lufttransport og Cybertruslen mod dansk luftfart er begge blevet opdateret med et tilpasset kapitel om cyberspionage, da trusselsniveauet fora cyberspionage er hævet til MEGET HØJT. Dette kan eksempelvis indgå i risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Den 9. september blev også det sidste møde i Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed med Thomas Lund-Sørensen for bordenden. Han benyttede anledningen til at takke forummets medlemmer for et godt samarbejde og videndeling gennem årene og opfordrede til at fortsætte det konstruktive fælles arbejde om bedre cybersikkerhed i Danmark.

 

Strategisk Samarbejdsforum

Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler sikkerhedsgodkendte repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren og transport- og søfartssektoren.

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som CFCS, Forsvarets Efterretningstjeneste og forummets øvrige medlemmer stiller til rådighed for gruppen.