Cybersikkerhed kræver samarbejde, og den 1. marts havde de samfundskritiske sektorer fokus på, hvordan man kan styrke det tværsektorielle cyberberedskab og konkret gøre brug af erfaringerne fra sidste års tværsektorielle øvelse. Øvelsen, som var en skrivebordstest, blev gennemført den 19. november 2020. Formålet var at undersøge og afprøve kommunikation og videndeling mellem myndigheder og virksomheder i tilfælde af et større cyberangreb, som påvirker flere sektorer samtidig. Herunder at skabe og opretholde et fælles situationsbillede.

 

Under drøftelserne gik sektorerne og CFCS i dybden med erfaringerne og læringspunkterne fra den tværsektorielle cyberøvelse. Øvelsen synliggjorde blandt andet visse forskelle i kommunikationsflow og tilgange til videndeling ved sektorerne og CFCS, samt at der er forskellige sektorspecifikke tilgange til hvorledes, man udarbejder situationsbilleder. Sektorerne gennemgik observationer fra øvelsen og drøftede, hvor og hvordan man konkret kan sætte ind for at styrke beredskabssamarbejdet og videndelingen ved en større cyberhændelse, der rammer på tværs af sektorer.

 

Tiden blev desuden brugt til en drøftelse af sektorernes arbejde med deres sektorstrategier og hvilke emner, de vil arbejde med i 2021. Der vil blandt andet være fokus på yderligere cybersikkerhedsuddannelse og kompetenceløft, samt at få afsluttet de sidste initiativer inden den nye, opdaterede nationale cyber- og informationsikkerhedsstrategi lanceres. Der blev også afrapporteret på den tværsektorielle arbejdsgruppe om videndeling og informationsportaler, der er nedsat i forbindelse med DCIS-netværket.

 

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Netværket drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov, og CFCS bidrager med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.