Et nyt hold cyberværnepligtige lagde fredag den 16. april vejen forbi Center for Cybersikkerhed (CFCS), hvor de fik en introduktion til centerets arbejde for et sikkert digitalt Danmark ved at forebygge, imødegå og håndtere cyberangreb. Spørgelysten var stor, både i forhold til cybertruslen og cybersikkerhed i bred forstand, men også i forhold til at søge en karriere i CFCS efter endt uddannelse.

Jeg er glad for at fortsætte traditionen med at møde de cyberværnepligtige og opleve, hvor engagerede de er. De lærer meget i løbet af deres værnepligt, og jeg tror, at mange af dem har ambitioner om at arbejde videre med cybersikkerhed efter værnepligten. Det er positivt, for vi mangler kompetencer inden for cybersikkerhed i Danmark. Og håber jeg da også på, at nogle af de unge i dag har fået lyst til at søge ind i CFCS på et tidspunkt,” siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

De værnepligtige skal gennem fire måneders basisuddannelse, som kan tages ved enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Efterfølgende fortsætter uddannelsen i Fredericia, hvor de blandt andet trænes i at monitere, identificere, eskalere og træffe foranstaltninger til at modgå cyberangreb. Cyberværnepligten giver mulighed for at forsætte en karriere i Forsvaret - enten civilt eller militært.

Efter besøget hos CFCS skal de cyberværnepligtige besøge andre dele af Forsvaret. Besøgene giver mulighed for at høre om, hvordan man håndterer cybersikkerhed i Forsvaret, og samtidig møde nogle måske kommende kolleger. Værnepligten afsluttes med en øvelse, hvor Center for Cybersikkerhed angriber et netværk, som de værnepligtige skal beskytte.

Læs mere om cyberværnepligt her: https://karriere.forsvaret.dk/varnepligt/varnepligten/cybervarnepligt/