Med udgangen af året afslutter Cybersikkerhedsrådet sin første periode fra 2020-2021. Rådet skal derfor nedsættes på ny, og i 2022-2023 byder Cybersikkerhedsrådet velkommen til både nye og erfarne medlemmer. Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om styrkelse af cyber- og informationssikkerhed og bidrage til videndeling samt udvikling af relevante kompetencer på området.

 

Medlemmer af Cybersikkerhedsrådet 2022-2023

Cybersikkerhedsrådet består af 21 medlemmer, inklusiv et delt offentligt-privat formandskab. Den offentlige del af formandskabet varetages af Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen. Den private formand udpeges blandt rådets medlemmer på første møde i Cybersikkerhedsrådet i 2022. Cybersikkerhedsrådet er udpeget for en toårig periode fra 2022-2023.

 

 • Formand (offentlig sektor): Chef for Center for Cybersikkerhed
 • Formand (offentlig sektor): Tanja Franck, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Morten Duus, afdelingschef, Justitsministeriet
 • Klaus Larsen, it-direktør, Region Nordjylland
 • Stig Lundbech, direktør, Københavns Kommune
 • Per Olsen, Business Security Officer (Chief Security Officer), Telenor
 • Jesper R. Jespersen, it-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Line Munkholm Haukrogh, EVP, Chief Strategy Officer, Danske Bank
 • Lone Juul Dransfeldt Christensen, Security Architect, Bang & Olufsen
 • Niklas Høegh-Guldberg, CSO/CISO, Nuuday
 • Bjarke Alling, koncerndirektør, Liga ApS
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian D. Jensen, lektor, DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Christian Wernberg-Tougaard, Head of Cyber (Strategy, Compliance & Risk), KPMG
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Thomas Kristmar, Director, PWC
 • Jens Myrup Pedersen, Professor i cybersikkerhed, Aalborg Universitet
 • Et medlem følger.

 

Om Cybersikkerhedsrådet

Som led i den politiske aftale om lovforslag for Center for Cybersikkerhed besluttede parterne bag forsvarsforliget i 2019, at der skulle nedsættes et offentlig-privat Cybersikkerhedsråd. Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 har regeringen og forsvarsforligskredsen besluttet at videreføre Cybersikkerhedsrådet.

 

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd har til formål at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden om, og forståelse for, de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Cybersikkerhedsrådet vil fokusere på det strategiske niveau og konkret have følgende arbejdsområder:

 

 • Strategiske bidrag til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.
 • Bidrag til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter f.eks. gennem relevante netværk og konferencer
 • Strategisk bidrag til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning
 • Bidrag til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober.