Fredag den 1. oktober kl. 9.30 – 14.00 skyder Cybersikkerhedsrådet den nationale cybersikkerhedsmåned i gang med webinaret ”Kort og konkret om cybersikkerhed”. Alle interessede er velkomne.

 

Webinaret holdes i to dele: Første del kl. 9.30-11.30 er især for virksomheder og myndigheder. Bliv blandt andet klogere på cybersituationsbilledet i Danmark og få konkrete råd til, hvordan man sikrer logning i it-systemer, kontrol med systemadgange og efterlevelse af tekniske minimumskrav.

 

Anden del afholdes kl. 12-14 og henvender sig især til organisationer, der helt eller delvist arbejder med at undervise i eller hjælpe borgere med it-sikkerhed, for eksempel biblioteker, borgerservice og it-undervisere. Bliv blandt andet klædt på med den nyeste viden om identitetstyveri, og hvordan borgere kan få hjælp til at forebygge det. Få inspiration og værktøjer til at lave stærke kodeord og bliv bedre til at guide borgere i at undgå digitale fælder ved nethandel.

 

Journalist og kommunikationschef i Dansk IT, Kim Stensdal, vil som moderator lede deltagerne godt igennem programmet.

 

Se hele programmet nedenfor.

 

Webinaret er gratis og åbent for alle.

 

Tilmelding:

 

Del 1: Cybersikkerhed i virksomheder og myndigheder

 

Del 2: Formidling af cybersikkerhed

 

Program (ændringer kan forekomme)

 

Del 1 Cybersikkerhed i virksomheder og myndigheder
09:30

Velkommen til første del

 

Formandskabet for Cybersikkerhedsrådet byder velkommen

09:35

Keynote: Cybersituationsbilledet i Danmark

David Ladd, Sr. Director of Threat Intelligence Program Management, Microsoft Threat Intelligence Center

10:00

Cyberkompetencer i bestyrelser – hvorfor og hvordan?

Kirsten Hede, Projektdirektør for cyber, Bestyrelsesforeningen

 

I kernen af enhver forretningsmæssig beslutning er styring og afvejning af risici. Jo mere digitale virksomheders produkter og infrastruktur er, jo mere sårbare er de over for cyberangreb. Derfor skal der stilles skarpt på cyber- og informationssikkerhed i bestyrelseslokalet.

10:20

En threathunters bedste råd om logning

Kenneth Bjerregaard Jørgensen, Threathunter, EnergiCERT

 

God logning er forudsætningen for at vide det - og vide, hvordan du skal reagere - hvis en hacker har fundet vej ind i dit system. Threathunter Kenneth Bjerregaard Jørgensen giver dig sine bedste råd til god logning i it-systemer.
10:35 Pause
10:40

Basal cybersikkerhed for SMV’er

Eva Elisabeth Roland, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen

 

Ved at følge syv grundlæggende råd om cybersikkerhed, kommer du langt med at beskytte virksomheden mod hackerne.

10:55

Forebyg ransomware med fokus på systemadgange og brugerkonti

Peter K., chef for Situationscenteret, Center for Cybersikkerhed

Har din virksomhed kontrol over systemadgange? Står gamle brugerkonti hen? Hackere skaffer sig ofte adgang til systemer gennem lækkede passwords fra tidligere administratorer og konsulenter.

11:10

20 tekniske minimumskrav – en status

Thomas Holmstrøm Frandzen, chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen

 

Med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra 2019 blev det besluttet, at de statslige myndigheder skal efterleve en række tekniske minimumskrav for at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau i staten. Digitaliseringsstyrelsen har i 2021 taget temperaturen på, hvordan det går med efterlevelse af kravene.
11:25 Moderator runder første del af

 

Del 2 Formidling af informationssikkerhed
12:00

Velkommen til anden del

 

Formandskabet for Cybersikkerhedsrådet byder velkommen
12:05

Keynote: Påvirkning af vaner og adfærd

Torben Clausen, direktør, Operate

Hvordan kan vi påvirke og ændre vaner hos borgere gennem kommunikation? Hvad er udfordringerne?
12:30

It-kriminalitet – LCIKs kortlægning

Kresten Thye Munksgaard, sektionsleder for forebyggelse og analyse, Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk kriminalitet

 

Indblik i LCIKs kortlægning af hvilke former for it-relateret kriminalitet, danskerne anmelder. Hvad kan vi lære, og hvordan kan borgere hjælpes?
12:45

Identitetstyveri – indsigter, faldgruber og forebyggelse

Marie Wessel, kontorchef for cyber- og informationssikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen

 

De største faldgruber i forbindelse med identitetstyveri og læringer fra Digitaliseringsstyrelsens nye hotline – hvilke mønstre kan vi se? Hvad skal borgere oplyses om for at undgå identitetstyveri, og hvad hvis skaden er sket?
13:05 Pause
13:10

Kodeord – hjælp borgerne til at blive kodestærke

Julie Brogaard Schytz, chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen

 

Vi kan blive meget bedre til at bruge stærke kodeord – og til ikke at genbruge eller dele dem. Hvordan kan man arbejde med at kommunikere vigtigheden, og at der findes gode teknikker?

13:30

Nethandel - #heltsikkert

Maj Weise Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Vi handler mere og mere online, og der er flere digitale svindlere – hvor falder borgerne i fælden, og hvordan kan der arbejdes forebyggende med oplysning og vejledning?
13:45 Moderator runder anden del af

 

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og bidrager til videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet byder desuden ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen. Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer. Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab.

Cybersikkerhedsrådet består af 21 medlemmer, som er udpeget for en toårig periode fra 2022-2023.