Årets Cybersecurity Summer School blev afholdt hos DTU Diplom på DTU’s campus i Ballerup den 24. – 28. august. Sommerskolen samlede virksomheder, myndigheder og forskningsmiljøer til et intensivt program af forelæsninger, workshops og faciliterede diskussioner, der gav deltagerne på sommerskolen indblik i alt fra at tænke som en hacker til sikkerhed i Linux-systemer.

Kompetencer er afgørende

Sommerskolens varierede program afspejler kompleksiteten i at arbejde med cybersikkerhed. For efterhånden som hackernes metoder bliver mere avancerede, kræver det tilsvarende højere specialistviden og nye kompetencer at stå imod, vurderer rådgiver Majbrit Nygaard Christensen fra Center for Cybersikkerhed:

”Der er stor efterspørgsel efter folk, som ved noget om det her. Danske virksomheder står over for en høj trussel fra både spionage og it-kriminelle, som de skal kunne stå imod – og der er de rette kompetencer bare ultra vigtige.”

Nye samarbejder mellem universiteter og industri

I pauserne mellem de forskellige sessioner havde arrangørerne lagt vægt på at facilitere diskussioner mellem deltagerne. På den måde blev der skabt grobund for nye, stærke samarbejder mellem universiteter og industri på området.

Det er vigtigt, mener ingeniørdocent Birger Andersen fra DTU Diplom, der præsenterede et muligt projekt om sikker udveksling af data mellem offentlige myndigheder over landegrænser:

”Der er områder, hvor et samarbejde mellem industri og forskningsmiljøer er helt oplagt. For eksempel på embedded-området, som går ud på at styrke sikkerheden gennem udvikling af hardware med brug af særlige elektroniske komponenter, som ikke kan modificeres. På den måde kan man få en mere sikker datatrafik.”

Parterne bag Cyber Security Summer School 2020

Sommerskolen er et samarbejde mellem CFCS, Danish Hub for Cyber Security og syv forsknings- og undervisningsinstitutioner: IT-Universitet (ITU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU), Copenhagen Business School (CBS), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Sommerskolen er finansieret af CFCS.