[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Da FE lukkede for ansøgninger til dette års cyberakademi, ventede der en glædelig overraskelse. Knapt hver femte ansøgning kom fra kvinder. Det er en stigning på 81 procent i forhold til sidste år.

”Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Derfor er det afgørende, at vi har stærke it-hjerner, som kan være med til at sikre et stærkt forsvar mod cyberangreb og andre digitale trusler. Det er en opgave, som kun bliver vigtigere i fremtiden, og vi har brug for alle dem, der kan og vil. Det gælder både mænd og kvinder,” siger forsvarsminister Trine Bramsen. 

”Cyberområdet indeholder et væld af spændende jobmuligheder, og FE er en helt ekstraordinær arbejdsplads. Men vi har altså fortsat en skæv kønsbalance. Det arbejder vi løbende på at forbedre, fordi dét vil styrke vores rekrutteringsmuligheder og opgaveløsning. Derfor er jeg super glad for det kønsmæssigt bredere ansøgningsfelt, vi har set i år,” siger chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen. 

Analyser viser, at der i 2030 vil mangle cirka 19.000 it-medarbejdere i Danmark. Det giver store udfordringer i it-branchen, men også i samfundet som helhed. Derfor har FE arbejdet målrettet for at øge interessen for cyber blandt kvinder og dermed øge den samlede rekrutteringsbase på et traditionelt mandsdomineret fagområde.  Af de 416 ansøgere til dette års cyberakademi var der deriblandt 78 kvindelige ansøgere. 

Om FE’s cyberakademi
FE´s cyberakademi retter sig mod kandidater, som har interesse for cybersikkerhed og som har lyst til at kickstarte deres it-karriere.

På cyberakademiet bliver der lagt stor fokus på de personlige kompetencer og ikke kun hardcore it-kompetencer.

Derudover har rekrutteringsindsatsen været fokuseret på at aflive nogle af de stereotype forestillinger, man kan have mod it-medarbejdere ved fx at udvikle rekrutteringsfilm, der henvender sig til både drenge og piger.